ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ - HUNTER.rv.ua

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. Загальні положення

1.1. Чинна оферта, є офіційною пропозицією , далі по тексту — «Продавець», заключити Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «hunter.rv.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) заключити електронний договір купівлі-продажу товарів, рахується факт оплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору, в терміни і по цінах, вказаних на Інтернет-сайті Продавця.

 1. Поняття та визначення

2.1. В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені терміни мають наступні значення:

* «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі і супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – у відповідності до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, викладені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що заключила з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, указаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власніть Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Даний Договір регулює купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даного Договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на любий товар, викладений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в любій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер зобов’язаний повідомити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту чи інші месенджери).

4.4. В разі відсутності товару Покупець вправі замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від замовлення даного товару, анулювати замовлення.

 1. Порядок оплати замовлення

5.1 Накладеним платежем

5.1.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділеннях Нової пошти за готівку в гривнях.

5.1.2. В разі неотримання грошових коштів Інтернет-магазин має право анулювати замовлення.

5.2 Оплата на розрахунковий рахунок компанії

5.2.1 Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок компанії після надання рахунку продавцем для покупця.

5.2.2 При оплаті на розрахунковий рахунок продавця відвантаження товару відбувається після 100% оплати.

5.2.3 В разі неотримання грошових коштів Інтернет-магазин має право анулювати замовлення.

5.3 Онлайн оплата

5.3.1 Оплата здійснюється покупцем через онлайн сервіс оплати.

5.3.2 У разі онлайн оплати, товар відвантажується після надходження коштів на рахунок продавця.

5.3.3 В разі неотримання грошових коштів Інтернет-магазин має право анулювати замовлення.

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товару, купленого в Інтернет-магазині, здійснюється до відділень Нової пошти, де здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.

 1. Права і обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в одностороньому порядку зупинити надання послуг по даному договору у випадку порушення Покупцем умов даного договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах даного договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного договору в порядку, передбаченому договором і діючим законодавством України

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– зміни виробником зовнішнього виду Товару;

– за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від орігіналу товару виключно із-за різної кольорової передачі моніторів персональних компьютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в предоставленні послуг (обработки замовлення і доставці товару), які виникають по причинах, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиоправні незаконні дії, здійснені Покупцем з допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреса, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного договору. Під обставинами непереборної сили для мети даного договору беруться до уваги події, які мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або заважають виконанню даного договору , настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти настанню доступними методами.

8.5. Стороны вирішують любі розбіжності виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в одностороньому порядку вносити зміни в даний договір при умові попередньої публікації його на сайті hunter.rv.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажі товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність указаної при оформленні замовлення інформації. В разі реалізації акцепту (оформленні замовлення і оплати товару) Покупець надає Продавцю своє беззастережне погодження на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повне погодження Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду асортименту товарів, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і інше.

 1. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно діючого законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

 1. Термін дії договору

11.1.Електронний договір рахується заключеним з моменту отримання особою яка направила пропозицію заключити такий договір, відповіді про прийняття даної пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії даного Договору може бути розірваним по взаємній згоді сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в одностороньому порядку, у випадку невиконання однією зі сторін умов даного Договору і у випадках передбачених діючим законодавством України.